KONTAKT

KDO JE ZDE FARÁŘEM ?

Slušelo by se Vám povědět něco o sobě, ať se lépe poznáme. Jmenuji se Martin Kopecký. Narodil jsem se sice v Boskovicích, aleFarar celý život žiji v Blansku. Duchovním správcem farnosti jsem od roku 2000, ale už od roku 1995 jsem kazatelem. Mám rád své poslání v tomto kraji, i když projít a přežít všechna úskalí, být farářem v 21. století nejsou nikterak jednoduchá. Poznal jsem, že víra má pro mě osobně i pro druhé nejen smysl, ale i velkou životní sílu. Není pro mě berličkou, ale pevnou půdou pod nohama. Apoštol Pavel (můj svědek víry) osm hodin denně pracoval – šil stany, osm hodin vyučoval ve víře a osm hodin spal – odpočíval.  Snažím se přes dílčí nezdary podobně jít svojí kněžskou službou. Snažím se tedy udržet si co největší kontakt s každodenní realitou života mezi lidmi. V občanském povolání pracuji, jako stavbyvedoucí, v konfrontaci se vším, co náš čas a práce nese s sebou. Dovolím si říci, že rozumím lidem i problémům každodenního života, protože nepatřím mezi kněze žijícími za zdmi kostelů a uzavřených farních budov. Naopak, najdete mne nejvíce mezi lidmi a s lidmi různého věku, zkušeností, věřícími, hledajícími i nevěřícími.
Rád se s Vámi všemi uvidím. Mám rád lidi, a když cítím, že lidé dovedou tuto službu ocenit tím, že přijdou, pobaví se, obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení po duši. Zkuste i Vy objevovat krásu duchovní roviny ve svém životě.
Těším se s Vámi na jakákoliv setkání.

Kontakty na správu farnosti

Farář: Martin Kopecký

Telefon: 606 702 768 nebo 777 707 709
E-mail: fararmartin@seznam.cz
Předsedkyně rady starších: Vladimíra Pečenková
Finanční zpravodaj: Jana Měřinská
Internetové stránky: http: www.kostelyvyskovsko.cz

Naše facebooková stránka - Dřevěný kostelík Blansko.