KŘTINY

Co dělat, když…

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka kdo má zájem.

Přemýšlíte nad křtinami svého dítěte?

Křest je velkým požehnáním pro život člověka. Rodiče by neměli zapomínat na dar křtu do života svých dětí. Křtíme novorozeňátka i větší děti. Být pokřtěný je zvláštní milost a základ duchovního života. V době, kdy roste vliv sekt a různých duchovních proudů, být zakotvený a mít svůj duchovní domov v tradičním, osvědčeném společenství je krásné zázemí. Přemýšlíte-li nad křtem svého dítěte je nejlepší domluvit si schůzku s bratrem farářem a na všechno, co vás zajímá se můžete, zcela nezávazně, zeptat. Rád vám vyhoví i co se týče vašich časových možností, domluvíte si s ním vše potřebné co na křest připravit, oslovit kmotry, vybrat případné křestní jméno atd. Každé dítě má vždy svou vlastní křestní slavnost (nekonáme hromadné křty několika dětí zaráz, pokud to není přání rodičů).Krest-dospeleho

Co mám dělat, když se chci, jako dospělý, pokřtít?

Je to velké a vítané životní rozhodnutí. Máte u nás plnou podporu a otevřené dveře. Jsme Vám k dispozici. Křtu dospělého předchází také osobní setkání s bratrem farářem. Je potřeba všechno, pro tak důležitý okamžik nachystat a být připravený křest přijmout v celém bohatství jeho daru pro náš život. Stačí se jen ozvat. Křestní slavnost dospělých se koná každý rok na Bílou sobotu o Velikonocích, ale i během roku.

Co křestní jméno?

Ačkoli dnes lidé dostávají jméno bezprostředně po narození, tradičně se toto jméno nazývá křestní. Tímto jménem je také křtěný při křtu oslovený. Je možné k tomuto občanskému jménu připojit při křtu ještě další jméno například kmotra, někoho z rodiny, nebo oblíbené jméno biblické či tzv. rodové. Platí to jak při křtu dětí tak dospělých.

Co s kmotry?

Pečlivou přípravu je třeba věnovat výběru kmotrů. Kmotři křtěného, spolu s rodiči,
ke křtu doprovází a jsou připravení být mu lidskou i duchovní oporou v jeho životě. Mohou, ale nemusí to být členové rodiny. Kmotrovství je vztah na celý život. Jeho součástí je závazek, že kmotr bude spolu s rodiči dbát na to, aby se dítěti dostalo dobré výchovy a příkladu.

Jak bude samotný křest probíhat?

Konkrétní podobu křestního obřadu si domlouvají rodiče a kmotři s bratrem farářem. Křest se koná zpravidla po kázání, během bohoslužeb a patří k němu představení rodičů, kmotrů a křtěného dítěte a kratší slovo faráře. Pak přichází rodiče s kmotry ke křtitelnici, kde odpovídají na několik otázek a společně s celým shromážděním vyznávají Vyznání víry. Po té bratr farář dítě třikrát polije vodou se slovy: „Křtím tě ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha svatého“. Dítě při křtu drží kmotr. Na závěr bratr farář dítěti požehná, modlí se za celou rodinu, aby krásně, šťastně prožilo svůj život a potkalo vždy i správné lidi. Křest dospělých probíhá obdobně s tím rozdílem, že na otázky odpovídá křtěný přímo.
Během křestního shromáždění je možné fotografovat.
Pokřtěný dostává o tom písemný doklad o křtu tzv. křestní list.