OSTATNÍ

  ...naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka kdo má zájem.

 

Naše setkávání v týdnu...

Děti na základních školách chodí do klubu Dobré zprávy, což je vyučování náboženství hravou a srozumitelnou formou. Dospělí se setkávají na biblických hodinách.

Co mám dělat, když jsem nemocný?

Nemocní upoutaní na lůžko jsou pravidelně navštěvováni se svátostí útěcha nemocných. Je to velká posila všem, že nejsou sami a společenství na ně nezapomíná. Na požádání však kdykoliv, umírající 24. hodin denně. Jen volejte kdykoliv o tuto službu. Před operací, dlouhodobým pobytem v nemocnici atd.

 

Co mám dělat, když chci své děti či dospělého přivést k přijímání první Večeře Páně?

Děti se připravují v setkáních, které zajímavou a poutavou formou je uvádějí do daru svátosti. Dospělí se domlouvají s bratrem farářem.

 

Co mám dělat, když chci přijmout svátost biřmování?

V naší farnosti se udílí svátost biřmování zpravidla o svatodušních svátcích. Je pečetí křesťanské dospělosti a vědomím přiznáním se ke křtu.

 

Co mám dělat, když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby?

Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů.Dscn1473 Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv.

 

Co mám dělat, když bych chtěl udělat žehnání svého domu, auta, motorky nebo nějakou duchovní literaturu, zpověď, radu, informaci či osobní rozhovor?

Kdykoliv se domluvit s bratrem farářem a najít společný termín setkání.