POHŘBY

Co dělat, když…Dscn4298

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka do má zájem.

Co mám dělat, když zařizuji pohřeb?

Důstojně se s člověkem rozloučit patřilo vždy k základním krokům lidskosti a kultuře každé společnosti. Mluvte o posledních věcech v životě člověka s druhými. Poslední, důstojnou službu lásky rádi prokážeme komukoliv, kdo o ni požádá, i těm, kdo nejsou členy Církve československé husitské. Pohřební obřady mohou být v kostelích, obřadních síních, venku pod širým nebem na vhodných místech. Slovo, zpěv a služba našich varhaníků a hudebníků je doprovází. Než jdete poslední rozloučení zařizovat na pohřební službu, je nejprve vhodné domluvit den a hodinu smutečního obřadu s bratrem farářem.