SVATBY

 Co dělat, když…

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka kdo má zájem.

Svatba na úřadě nebo v kostele?

Nadešla chvíle ve vašem životě a vzájemném vztahu, kdy se rozhodujete uzavřít manželství? Dovolujeme si vám dát nabídku, jak vám můžeme krásný okamžik svatebního dne naplnit a zpříjemnit. Hanka-a-honza
Manželství je dar. Na radnici je každý pár jen číslem v pořadí. Zveme vás prožít významný den v životě podle vlastních přání. Náplň obřadu, tj. slovo, hudba, zpěv, výzdoba, místo… je na každém páru jak si zvolí. Stačí jen přijít, na všem se lze domluvit. Svatební obřady konáme v například v různých kostelích kaplích, původních židovských synagogách, funkcionalistických chrámech, zámcích, venku v přírodě, či podle přání snoubenců i na jiných místech. Je zapotřebí se ozvat  a domluvit si setkání s  bratrem farářem, říci mu svá přání, poznat co všechno vám můžeme nabídnout pro váš svatební den.
V našem prostředí je svatba chápána jako veřejné potvrzení slibu lásky a věrnosti,
který si navzájem dávají muž a žena, kteří se mají rádi a chtějí spolu trvale žít.
Svatba v našem prostředí znamená, že manželé si přejí do začátku svého společného života přijmout požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc, aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatební obřad má smysl pro lidi, kteří spolu chtějí žít v upřímnosti a navzájem si odpouštět.

Kdy máme přijít?

Pokud snoubenci zvažují uzavření sňatku v našem prostředí, je vhodné, když přijdou s touto žádostí, pokud to jde, alespoň o tři měsíce dopředu. Sami si zvolí vhodné datum sňatku, které si přejí.


Co je dobré si před návštěvou faráře rozmyslet?

I když v naší církvi existuje obvyklý pořad svatebního shromáždění i manželského slibu, není to forma závazná, takže každá svatba probíhá malinko odlišně. Je dobré, když program a průběh svatebního obřadu snoubenci připraví spolu s farářem. Naší snahou je, aby to byla vaše svatba o vás dvou! Proto je dobré si rozmyslet, které písně by jste rádi zařadili nebo zda bude shromáždění jen s hudbou. Zda bude hudební doprovod pouze na varhany nebo někdo zazpívá sólově atd. Je vhodné pořídit spolu s květinou pro nevěstu i květinu na stůl Páně. Je možné vyzdobit si přiměřeným způsobem také celý kostel, podle vlastního přání.
Je dobré se vzdát, také různých předsudků o církvi, víře či farářích a udělat si svoji osobní zkušenost. Vyplatí se to!


Jak svatba probíhá?Michal-kolar-a

Svatební shromáždění trvá zhruba  půl hodiny, podle délky zvolených hudebních skladeb. Koná se většinou v sobotu dopoledne nebo odpoledne, ale v zásadě je možné i ve všední den. Až se rodina shromáždí před kostelem, bratr farář je pozve do chrámu a svatebčané se seřadí do průvodu. Předtím mu odevzdají prstýnky a občanské průkazy. Za zvuků varhan pak vejdou do kostela. Jako první vchází buď oba snoubenci nebo ženich z maminkou a nevěsta s tatínkem pak přihází jako poslední. Bratr farář jde, jako poslední a počká až tatínek nevěsty předá ruku své dcery ženichovi. Snoubenci stojí vepředu, ostatní sedí v lavicích. Kdy je třeba vstát a kdy se sedí, vám naznačí bratr farář.
Obřad má své klíčové momenty. V úvodu prostým "Ano", vyznávají snoubenci, že vstupují do manželství s čistým srdcem, bratr farář má slovo, promluvu ke každému páru jinou, "šitou" na míru, snoubenci se vzájemně odevzdávají jeden druhému v manželských slibech, který se zpečetí a vymění si vzájemně prsteny. Manželství je prohlášeno za právoplatně uzavřené a dají sobě novomanželé polibek.
 Filmování a fotografování je možné. Přeje-li si nevěsta družičky, mohou ji při cestě ke stolu Páně doprovázet. Obdobný program je při svatbě konané venku v přírodě.
Součástí svatebního slibu je i zápis do matriky a podepsání dokumentů, na základě kterých pak matrika vydá oddací list. Novomanželé dostanou potvrzení o uzavření sňatku a farář jim podle vyhlášky ustřihne pravé rožky občanských průkazů, aby si do měsíce nechali udělat nové. Společné fotografie se dělají většinou před kostelem.

 

Co máme dělat, když slavíme manželské jubileum?

Když si přejete, kromě již prožité občanské svatby, požehnání svého vztahu před Bohem máte možnost.
Když chcete důstojně prožít stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu či jiná jubilea jste na správné adrese. Dohodněte si setkání s bratrem farářem a rádi vám posloužíme.